about

ivania carpio / I V A N I A C A R P I O / T H E N E T H E R L A N D S / MAY 1 1 1 9 8 8 / A E S T H E T I C A L L Y O B S E S S E D / P R O D U C T D E V E L O P E R / D I G I T A L H O A R D E R / M I N I M A L I S M / B L O G G E R